ផេនដា អេឡិចត្រូនិក

ហាងលក់រាយ និងបោះដុំគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចគុណភាពអនឡាញល្អមានការធានាលើ គុណភាព តម្លៃ និងការដឹកជញ្ជូន

5

ការវាយតម្លៃ

Details
លឿនបំផុត

ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

 ការផ្តល់ជូន

សន្សំបានលើការបញ្ជាទិញលើទំនិញទាំងអស់

phone-charger-cable

ខ្សែសាកក្បាលមួយ

អាចរកបាន: ត្រឹមតែ 10សល់ក្នុងស្តុក - កម្មង់ឆាប់ៗ

$3.00 / Unit

៛12,300.00 / Unit

មតិអ្នកប្រើប្រាស់
From China
អាស្រ័យទៅតាមទីតាំង និងការជ្រើសរើសយកជំរើសនៃការដឹកជញ្ជូន អស់លោកអ្នកគួរតែទទួលបាន ផលិតផលកុម្មង់ក្នុងកំឡុងពី១ទៅ៣ថ្ងៃ
Power Store ទទួលលុយតាម កុងធនាគា​ ABA លេខកុង​ 000501577 ឈ្មោះ Manil Ek និង Wing 011​ 893 894 មុននឹងការបញ្ជូនផលិតផល់ទៅតាមអស័យដ្ឋានដែលបានកំនត់នៅលើ Kroma App

ផលិតផលដែលទាក់ទង

whatsapp