ផេនដា អេឡិចត្រូនិក

ហាងលក់រាយ និងបោះដុំគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចគុណភាពអនឡាញល្អមានការធានាលើ គុណភាព តម្លៃ និងការដឹកជញ្ជូន

5

ការវាយតម្លៃ

Details
លឿនបំផុត

ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

 ការផ្តល់ជូន

សន្សំបានលើការបញ្ជាទិញលើទំនិញទាំងអស់

gps-gps02a-auto-motor-tracker
  • gps-gps02a-auto-motor-tracker
  • gps-gps02a-auto-motor-tracker
  • gps-gps02a-auto-motor-tracker
  • gps-gps02a-auto-motor-tracker
  • gps-gps02a-auto-motor-tracker
  • gps-gps02a-auto-motor-tracker
  • gps-gps02a-auto-motor-tracker
  • gps-gps02a-auto-motor-tracker
  • gps-gps02a-auto-motor-tracker
  • gps-gps02a-auto-motor-tracker

gps gps02a auto motor tracker

អាចរកបាន: ត្រឹមតែ 10សល់ក្នុងស្តុក - កម្មង់ឆាប់ៗ

$30.00 / 1pcs

៛123,000.00 / 1pcs

មតិអ្នកប្រើប្រាស់
Model gps02a
850/900/1800/1900mhz
Positioning accuracy 10m
GPSR Class,TCP/IP
Operating Temperature -20° - +70°
Operating Humidity 20%-80%RH
Voltage 9-36V DC
Operating current 22mA (12V DC)
Operating current 12mA (24V DC)
Size 90*45*13.6mm
Weight 45g
អាស្រ័យទៅតាមទីតាំង និងការជ្រើសរើសយកជំរើសនៃការដឹកជញ្ជូន អស់លោកអ្នកគួរតែទទួលបាន ផលិតផលកុម្មង់ក្នុងកំឡុងពី១ទៅ៣ថ្ងៃ
Power Store ទទួលលុយតាម កុងធនាគា​ ABA លេខកុង​ 000501577 ឈ្មោះ Manil Ek និង Wing 011​ 893 894 មុននឹងការបញ្ជូនផលិតផល់ទៅតាមអស័យដ្ឋានដែលបានកំនត់នៅលើ Kroma App
whatsapp