ខេសប អេឡិចត្រូនិច

Shop for Electronics at K-Shop. Shop for the best selection of electronics at Every Day Low Prices. Save Money, Live Better.

5

ការវាយតម្លៃ

Details
លឿនបំផុត

ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

 ការផ្តល់ជូន

សន្សំបានលើការបញ្ជាទិញលើទំនិញទាំងអស់

like-fan-charger-16
  • like-fan-charger-16

កង្ហារសាកថ្មថៃ

អាចរកបាន: ត្រឹមតែ 10សល់ក្នុងស្តុក - កម្មង់ឆាប់ៗ

$45.00 / Pcs

៛184,500.00 / Pcs

មតិអ្នកប្រើប្រាស់
- Charger 2hrs utility
- Solar Charger 4hrs
- Using 2~5hrs
- package 1fan + 2lamps + 1solar panel
With free shipping, your order will be delivered within 3-5hours business days after all your items are available to ship, including pre-order items.
Currently, we accept Cash on Delivery (COD) or Local Bank Transfer. All payment has to be received within the buying time and day.
whatsapp