ខេសប អេឡិចត្រូនិច

Shop for Electronics at K-Shop. Shop for the best selection of electronics at Every Day Low Prices. Save Money, Live Better.

5

ការវាយតម្លៃ

Details
លឿនបំផុត

ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

 ការផ្តល់ជូន

សន្សំបានលើការបញ្ជាទិញលើទំនិញទាំងអស់

blm-charger
  • blm-charger

ឧបករណ៍សាកអាគុយ 10អំពែ 12/24 វ៉ុល

អាចរកបាន: ត្រឹមតែ 10សល់ក្នុងស្តុក - កម្មង់ឆាប់ៗ

$40.00 / Pcs

៛164,000.00 / Pcs

មតិអ្នកប្រើប្រាស់
Brenda

Name: Battery Charger
Battery type: lead-acid battery
Size: 170x132x65mm
Cable length:1200mm
Input parameters: 110-250V
Output parameters: 12v / 24V
Power: 180W
Peak Amps: 10A
With free shipping, your order will be delivered within 3-5hours business days after all your items are available to ship, including pre-order items.
Currently, we accept Cash on Delivery (COD) or Local Bank Transfer. All payment has to be received within the buying time and day.
whatsapp