ចំការKK


5

ការវាយតម្លៃ

Details
លឿនបំផុត

ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

 ការផ្តល់ជូន

សន្សំបានលើការបញ្ជាទិញលើទំនិញទាំងអស់

papaya
  • papaya

ល្ហុង

អាចរកបាន: ត្រឹមតែ 10សល់ក្នុងស្តុក - កម្មង់ឆាប់ៗ

$2.00 / KG

៛8,200.00 / KG

មតិអ្នកប្រើប្រាស់
- ការដឹកជញ្ជូនធម្មតា ក្នុងរយៈពេល​២៤ម៉ោង តម្លៃ $1.50 (បើនៅជាយភ្នំពេញ គឺថែម $0.50 ទៅ $1.00 ទៅតាមទីតាំង)
- ការដឹកជញ្ជូនរហ័ស ក្នុងរយៈពេល ៣ ទៅ ៤ម៉ោង តម្លៃ $2.50 (បើនៅជាយភ្នំពេញ គឺថែម $0.50 ទៅ $1.00 ទៅតាមទីតាំង)
-​ ទទួលបានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ បើកុម្ម៉ង់ចាប់ពី​ $20.00 (បន្ថែម $1.00 សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនរហ័ស)

Bank transfer or cash on delivery
whatsapp