ចំការKK


5

ការវាយតម្លៃ

Details
លឿនបំផុត

ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

 ការផ្តល់ជូន

សន្សំបានលើការបញ្ជាទិញលើទំនិញទាំងអស់

avocado
  • avocado
  • avocado

ផ្លែប៊ឺររតនគិរី

អាចរកបាន: នៅ​ក្នុង​ស្តុក

$4.50 / KG

៛18,450.00 / KG

មតិអ្នកប្រើប្រាស់
- ការដឹកជញ្ជូនធម្មតា ក្នុងរយៈពេល​២៤ម៉ោង តម្លៃ $1.50 (បើនៅជាយភ្នំពេញ គឺថែម $0.50 ទៅ $1.00 ទៅតាមទីតាំង)
- ការដឹកជញ្ជូនរហ័ស ក្នុងរយៈពេល ៣ ទៅ ៤ម៉ោង តម្លៃ $2.50 (បើនៅជាយភ្នំពេញ គឺថែម $0.50 ទៅ $1.00 ទៅតាមទីតាំង)
-​ ទទួលបានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ បើកុម្ម៉ង់ចាប់ពី​ $20.00 (បន្ថែម $1.00 សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនរហ័ស)

Bank transfer or cash on delivery
whatsapp