ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រក្រូអាស៊ីនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកហើយលើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះចំពោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័រផ្សេងទៀតឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តដែលជាកម្មសិទ្ធិឬដំណើរការដោយក្រមាកម្ពុជាឬប្រតិបត្តិជំនួសឱ្យក្រមា (ជារួមគឺ“ គេហទំព័រ” ) ។ សូមអានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។

អំពីគេហទំព័រនេះ

គេហទំព័រនេះដំណើរការដោយ Kroma.app ("Kroma.app""KROMA") ក្រោមឈ្មោះដែន "www.kroma.app" (គេហទំព័រ).

Your use of the information, graphics and materials on the website is governed by these Terms of Use and the គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន.

In addition to the terms contained in this document, there are also specific terms which form part of the Terms of Use and govern your use of, and access to, certain sections of the website. Since you are also bound by these additional terms, you should review them wherever they are accessible by you on the website.

Agreement to Terms

By using the Websites, you agree to these Terms of Use and the Kroma General Online Privacy Policy (for visitors who are eighteen years of age or over) or the Kroma Children's Online Privacy Policy (for visitors who are under eighteen (18) years of age) which are incorporated herein by reference. Each time you use the Websites, you reaffirm your acceptance of the then-current Terms of Use. If you do not wish to be bound by these Terms of Use, your only remedy is to discontinue using the Websites.

Kroma may change these Terms of Use at any time and in its sole discretion. The modified Terms of Use will be effective immediately upon posting and you agree to the new posted Terms of Use by continuing your use of the Websites. You are responsible for staying informed of any changes. If you do not agree with the modified Terms of Use, your only remedy is to discontinue using the Websites.

Links to other websites

The Kroma.app website may contain links to other websites operated by third parties. You should understand and accept that Kroma.app does not endorse, or approve of the operators of third party websites, or the information, graphics and material on those websites. All offers to sell and statements relating to goods and services available on third party websites are the responsibility of and given by that third party website operator. Kroma.app may receive payments from operators of third party websites in relation to goods or services supplied by the operator as a result of you linking to those websites from Kroma.app's website.

រក្សាសិទ្ធិ

All copyrights on this website are owned or licensed by Kroma.app.No material on this website may be reproduced, adapted, uploaded to a third party, linked to, framed, performed in public, distributed or transmitted in any form by any process without the specific written consent of Kroma.app. KROMA, KROMA Point, KROMA Priority and all associated trademarks, are trademarks of Kroma.app.

គណនី

You may be required to create an account and specify a password to use certain features on the Websites. You agree to provide, maintain and update true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the registration processes. You may not impersonate any person or entity or misrepresent your identity or affiliation with any person or entity, including using another person's username, password, or other account information.

You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password and your account. And you are entirely responsible for all activity made by you or anyone that uses your account. You agree to safeguard your password from access by others. If you believe that your account has been compromised, you must immediately contact us by mail at: Kroma 60 Paya Lebar Road #06-17/18, Paya Lebar Square Cambodia 409051 or send a message to our live-chat service. You agree to indemnify and hold harmless Kroma for losses incurred by Kroma or another party due to someone else using your account as a result of your failure to use reasonable care to safeguard your password.

ការលុបចោល

You have the right to cancel your order up to five minutes after your order is placed on the Kroma platform. After this point, the restaurant would have started to prepare the food and therefore no refunds would be possible. For the avoidance of doubt, timing will be assessed based on the point you place your call with our call-center, or send a message to our live-chat service. In the event of a cash-on-delivery order, your order will be delivered as instructed and cash must be collected by the rider.

Content Posted by Other Users

Kroma is not responsible for, and does not endorse, Content in any posting made by other users on the Websites. Under no circumstances shall Kroma be held liable, directly or indirectly, for any loss or damage caused or alleged to have been caused to you in connection with any Content posted by a third party on the Websites. If you become aware of misuse of the Websites by any person, please contact Kroma by mail at: Kroma 60 Paya Lebar Road #06-17/18, Paya Lebar Square Cambodia 409051 or send a message to our live-chat service.

If you feel threatened or believe someone else is in danger, you should contact the local law enforcement agency immediately.

Activities Prohibited on the Websites

The following is a partial list of the kinds of conduct that are illegal or prohibited on the Websites. Kroma reserves the right to investigate and take appropriate legal action against anyone who, in Kroma's sole discretion, engages in any of the prohibited activities. Prohibited activities include - but are not limited to - the following:

- Using the Websites for any purpose in violation of local, state, or federal laws or regulations;

- Posting Content that infringes the intellectual property rights, privacy rights, publicity rights, trade secret rights, or any other rights of any party.

- Posting Content that is unlawful, obscene, defamatory, threatening, harassing, abusive, slanderous, hateful, or embarrassing to any other person or entity as determined by Kroma in its sole discretion or pursuant to local community standards.

- Posting Content that constitutes cyber-bullying, as determined by Kroma in its sole discretion.

- Posting Content that depicts any dangerous, life-threatening, or otherwise risky behavior.

- Posting telephone numbers, street addresses, or last names of any person.

- Posting URLs to external websites or any form of HTML or programming code.

- Posting anything that may be "spam" as determined by Kroma in its sole discretion.

- Impersonating another person when posting Content.

- Harvesting or otherwise collecting information about others, including e-mail addresses, without their consent.

- Allowing any other person or entity to use your identification for posting or viewing comments.

- Harassing, threatening, stalking, or abusing any person.

- Engaging in any other conduct that restricts or inhibits any other person from using or enjoying the Websites, or which, in the sole discretion of Kroma, exposes Kroma or any of its customers, suppliers, or any other parties to any liability or detriment of any type. or

- Encouraging other people to engage in any prohibited activities as described herein.

Kroma reserves the right -- but is not obligated -- to do any or all of the following:

- Investigate an allegation that any Content posted on the Websites does not conform to these Terms of Use and determine in its sole discretion to remove or request the removal of the Content.

- Remove Content which is abusive, illegal, or disruptive, or that otherwise fails to conform with these Terms of Use.

- Terminate a user's access to the Websites upon any breach of these Terms of Use.

- Monitor, edit, or disclose any Content on the Websites. and

- Edit or delete any Content posted on the Websites, regardless of whether such Content violates these standards.

- Kroma Trademarks and Copyrights

All trademarks, logos, and service marks displayed on the Website are registered and unregistered Trademarks of Kroma and/or third parties who have authorized their use (collectively the "Trademarks")

You may not use, copy, reproduce, republish, upload, post, transmit, distribute, or modify these Trademarks in any way. The use of Kroma's trademarks on any other website is strictly prohibited. All of the materials contained on the Websites are copyrighted except where explicitly noted otherwise. Kroma will aggressively enforce its intellectual property rights to the fullest extent of the law, including the seeking of criminal prosecution. Kroma neither warrants nor represents that your use of materials displayed on the Websites will not infringe rights of third parties not owned by or affiliated with Kroma. Use of any materials on the Websites is at your own risk.

Hyperlinks

This Websites may contain hyperlinks to third-party websites. Kroma does not control or endorse these third-party websites or any goods or services sold on those websites. Some of these websites may contain materials that are objectionable, unlawful, or inaccurate. You acknowledge and agree that Kroma is not responsible or liable for any Content or other materials on these third party websites.

Governing Law and Severability

These Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cambodia, without regard to its conflict of laws rules. You expressly agree that the exclusive jurisdiction for any claim or dispute under the Terms of Use and or your use of the Websites resides in the courts of Cambodia, and you further expressly agree to submit to the personal jurisdiction of such courts for the purpose of litigating any such claim or action.

If any provision of these Terms of Use is found to be invalid by any court having competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of these Terms of Use, which shall remain in full force and effect. No waiver of any provision in these Terms of Use shall be deemed a further or continuing waiver of such provision or any other provision.

ការទូទាត់

Payments are processed by Emerging Markets Online Food Delivery S.a r.l., a limited liability company (sosiete a responsability limite) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, which is the ultimate holding of the local company in Cambodia. Cross-border surcharges may be applicable.

Warranties

The Websites and the Content are provided on an "as is" basis. To the fullest extent permitted by law, Kroma, its parent, subsidiaries, and affiliates (the Kroma entities), and each of their agents, representatives and service providers, disclaim all warranties, either expressed or implied, statutory or otherwise, including but not limited to the implied warranties of merchantibility, non-infringement of third parties rights, and fitness for particular purpose. Applicable law may not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you. The Kroma Entities, their agents, representatives and service providers cannot and do not guarantee or warrant that: (a) the Websites will be reliable, accurate, complete, or updated on a timely basis; (b) the Websites will be free of human and machine errors, omissions, delays, interruptions or losses, including loss of data; (c) any files available for downloading from the Websites will be free of infection by viruses, worms, Trojan horses, or other codes that manifest contaminating or destructive properties; (d) any Content you post on the Websites will remain on the Websites; or (e) the functions or services performed on the Websites will be uninterrupted or error-free or that defects in the Websites will be corrected.

Limitation of Liability

The Kroma entities, their agents, representatives, and service providers, entire liability and your exclusive remedy with respect to your use of the websites is to discontinue your use of the websites. The Kroma entities, their agents, representatives, and service providers shall not be liable for any indirect, special, incidental, consequential, or exemplary damages arising from your use of the websites or for any other claim related in any way to your use of the websites. These exclusions for indirect, special, consequential, and exemplary damages include, without limitation, damages for lost profits, lost data, loss of goodwill, work stoppage, work stoppage, computer failure, or malfunction, or any other commercial damages or losses, even if the Kroma entities, their agents, representatives, and service providers have been advised of the possibility thereof and regardless of the legal or equitable theory upon which the claim is based. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, the Kroma entities, their agents, representatives and service providers' liability shall be limited to the extent permitted by law.

Termination

Kroma has the right to terminate your account and access to the Websites for any reason, including, without limitation, if Kroma, in its sole discretion, considers your use to be unacceptable, or in the event of any breach by you of the Terms of Use. Kroma may, but shall be under no obligation to, provide you a warning prior to termination of your use of the Websites.

Vouchers

Unless otherwise stated,

- Vouchers are only applicable to food orders, excluding delivery fees

- Valid only for online payment

- Kroma reserves the right to cancel orders and accounts if fraud activities are detected

- Kroma reserves the right to stop this voucher to be used on certain restaurants and shops without prior notice

- Individual restaurants and shops terms & conditions apply

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Unless otherwise stated,

Questions? Comments? Please send an email to us at [email protected]

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

1. Introduction

This policy explains how we, Kroma Cambodia Pte. Ltd. (hereinafter referred to as \"Kroma\"), use the personal information which you provide to us when using our service, including but not limited to our website and mobile applications (jointly referred as "Website"). Please read this Privacy Policy and understand it before using our services. By visiting and/or ordering services on this Website, you agree and, where required, consent to the collection, use and transfer of your information as set out in this policy. This Privacy Policy applies to our information collection, use, and disclosure practices for website visitors ages 18 and over.

2. What information do we collect about you?

We collect personal information from you when you order goods or services from us or use our Website. We also collect information when you complete any customer survey. Website usage information may also be collected using cookies (as defined below). Kroma will collect information that personally identifies you and/or your location, where required (this may include your name, email address, home address, telephone number, geolocation, etc.), but only when you voluntarily give it to us. We collect this information exclusively to carry out the functions offered on the Website and to provide you with offers and information about Kroma and other services we think you may be interested in. We might collect this personal information through: online food ordering; entry into competitions; subscribing to our newsletter; creating a user account; sending 'contact us' messages or other correspondence through the Website; or through advertising, research and direct marketing. We do not collect sensitive information about you.

3. Cookies

Kroma.app uses technology in order to offer you the most convenient and relevant services. An example of the technology that KROMA uses is a "cookie".

Cookies are very small text files that your browser stores on your devices when you visit certain websites. Every time you visit a website that has issued a cookie to your computer, your browser sends the data that it has stored in that cookie back to the website's server. We use cookies for a number of purposes, including to maintain the secure connection between your browser and our servers while you are using our secure websites. These cookies can be identified as being issued from the website domain kroma.app or any related sub-domains of kroma.app.

You may be able to configure your browser to notify you when you are offered a cookie and decide whether or not to accept it. You may choose not to accept cookies when browsing our websites. However, you may be unable to log on to our secure services without accepting the cookies outlined above.

Some of the information collected will not personally identify you but will instead track your use of the Website so that we can better understand how the Website is used by customers and in turn enhance and improve your experience in ordering food. We may obtain this information by use of cookies. Cookies are a small data file transferred to your device that recognises and identifies your device and allows your device to 'remember' information from the Website for future use. Cookies do not contain any information that personally identifies you and we do not use cookies in order to obtain such information - your personal information can only be obtained by Kroma if you actively provide it to us. We may collect technical information from your mobile device or your use of our services through a mobile device, for example, location data and certain characteristics of, and performance data about your device, carrier/operating system including device and connection type, IP address, mobile payment methods, interaction with other retail technology such as use of NFC Tags, QR Codes or use of mobile vouchers. Your device and/or the web browser should allow you to refuse cookies if you wish by changing the settings.

4.Storage and security of your personal information

Kroma will use all reasonable endeavours to maintain the security of your personal information and to protect your personal information from misuse, interference and loss and against unauthorised access, modification or disclosure. Kroma will destroy any personal information it holds about you which it no longer requires under the terms of this Privacy Policy. Where you have chosen a password to access certain services of the Website, you are responsible for keeping your password confidential. We recommend not sharing your password with anyone. Due to the nature of the internet, Kroma does not provide any guarantee or warranty regarding the security of your personal information during transmission to us or storage by us and you acknowledge that you disclose your personal information to us at your own risk. Please contact us immediately if you become aware or have reason to believe there has been any unauthorised use of your personal information in connection with the Website.

5. How will we use the information we collect from you?

You consent to Kroma collecting and using your personal information for processing and delivering the order/s placed on the Website and any other service provided through the Website. In particular you expressly consent that Kroma may disclose your personal information, including your name, email address, physical address and telephone number to riders delivering your order, either employed by Kroma or by third parties providing delivery services to Kroma. You consent to Kroma using your personal information for advertising and direct marketing purposes in order to inform you about the Website and the goods and services it provides, or other matters that it believes will be of interest to you. Kroma may disclose your personal information, and you consent to the disclosure of your personal information, to:

• other entities within the Kroma group of companies; and

• third parties engaged by Kroma or other members of the Kroma group to perform functions or provide products and services on our behalf such as processing payments, mail outs, debt collection, research, statistical information, marketing and direct or indirect advertising.

If you would like to unsubscribe from receiving direct marketing communications from Kroma or do not want us to share your personal information with other parties, please e-mail us at [email protected] follow the steps to unsubscribe which are presented in every communication you receive from us, requesting your personal information be removed from our mailing list. We will use reasonable endeavours to comply with your request within a reasonable period of receipt of your request. Please note that the withdrawal of any authorisations for processing of your personal information by third parties may result in us not being able to provide you with any services. Kroma reserves the right to disclose your personal information if it is required or authorised to do so by law, or, if it is reasonably necessary in its opinion to protect the rights or property of Kroma or any third party, or to avoid injury to any person. If the Kroma business is sold or merges with another entity then some or all of your personal information may be passed to a third party.

6. Access to your information

Kroma will use all reasonable endeavours to keep personal information it holds accurate, complete, up-to-date, relevant and not misleading. Please contact us if you would like to access the personal information Kroma holds about you. We will use reasonable endeavours to provide a complete list of your personal information within a reasonable period of receipt of your request. Please email us if you would like to receive a copy of this information [email protected] reserves the right to charge a nominal fee for the processing of this request in accordance with local legislation. You may contact us to correct any of your personal information that is inaccurate, incomplete or out-of-date, or to request that your personal information be deleted. We will use reasonable endeavours to correct or delete your personal information as requested within a reasonable period of receipt of your request. Deletion of your account with Kroma will not automatically delete the personal information held about you. If you would like Kroma to delete all personal information together with the deletion of your account, please follow the steps mentioned-above. Please note that the deletion of your personal information from our database will result in us not being able to provide you with any services. If applicable, any legal requirement on us to maintain certain records of your personal information shall prevail over any of your requests. We may require you to prove your identity before providing you with copies of your personal information.

7. Changes to our Privacy Policy

Kroma reserves the right to alter all or any part of this Privacy Policy. Any changes thereto will be notified via the Website and, where appropriate, through e-mail notification.

8. Other Websites

Our Website may have links to other websites. This privacy policy only applies to the Website. You should therefore read the privacy policies of the other websites when you are using those sites.

9. Contact

All comments, queries and requests relating to our use of your information are welcomed and should be addressed to: [email protected]

Kroma is a simple shoping platform to order food and products from a variety of restaurants and shops online. Enjoy your favourite dishes across different cuisines and flavours delivered to your door step.

This is how Kroma works:

Find a restaurant or shops

បញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ។ រកមើលពីបញ្ជីភោជនីយដ្ឋាននិងហាងដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងដែលចែកចាយដល់តំបន់របស់អ្នក។ ជ្រើសយកភោជនីយដ្ឋានឬហាងដែលអ្នកចូលចិត្តនិងរកមើលបញ្ជីឈ្មោះឬផលិតផលរបស់វា។

Order what you want

Build up your shoping card by choosing from any of your favourite restaurants and shops, browse the list and select the items you will like to order. If options are required, e.g pizza toppings, you will be asked to choose them one you click on an item. Your items will appear on your cart on the right.

Checkout & Payment

Once you are happy with your order, click on the "ORDER NOW" button and enter your delivery address. Simply follow the checkout instructions from there. You can pay online or using cash on delivery.

ការដឹកជញ្ជូន

We will send you an email and SMS confirming your order and delivery time. Sit back, relax and wait for piping hot food to be conveniently delivered to you! If you have already placed an order and need help, please reach us at Live chat.

Find Your Food Now

Disclaimer

This website is provided "as is" without any representations or warranties, express or implied. Kroma.app makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Without prejudice to the generality of the foregoing paragraph, Kroma.app does not warrant that:

• this website will be constantly available, or available at all; or

• the information on this website is complete, true, accurate or non-misleading.

Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. KROMA recommends that you seek independent advice before acting upon Material on this website.

Limitations of liability

Kroma.app will not be liable to you (whether under the law of contact, the law of torts or otherwise) in relation to the contents of, or use of, or otherwise in connection with, this website:

• for any indirect, special or consequential loss; or

• for any business losses, loss of revenue, income, profits or anticipated savings, loss of contracts or business relationships, loss of reputation or goodwill, or loss or corruption of information or data.

These limitations of liability apply even if Kroma.app has been expressly advised of the potential loss.

Reasonableness

By using this website, you agree that the exclusions and limitations of liability set out in this website disclaimer are reasonable. If you do not think they are reasonable, you must not use this website.

Other parties

You accept that, as a limited liability entity, Kroma.app has an interest in limiting the personal liability of its officers and employees. You agree that you will not bring any claim personally against Kroma.app's officers or employees in respect of any losses you suffer in connection with the website.

You agree that the limitations of warranties and liability set out in this website disclaimer will protect Kroma.app's officers, employees, agents, subsidiaries, successors, assigns and sub-contractors as well as Kroma.app.

Unenforceable provisions

If any provision of this website disclaimer is, or is found to be, unenforceable under applicable law, that will not affect the enforceability of the other provisions of this website disclaimer.

Sell on Kroma

Passionate shoppers can't wait to see what you have in store on Kroma

ស្នើសុំទិន្នន័យ

ការលុបទិន្នន័យ

អំពី KROMA

Bring the connection

Kroma is the e-shoping platform for unique and creative products and services. Everyone can team up to brainstorm to create unique handcrafted pieces, vintage treasures, foods, fruits and services. In this age of IT, we have our mission to keep everyone to connection each other to use the local resources to benefit community and connect to global market. Our team keep developing and to boost the creativity lives and thrives because it's powered by people. What resource do you have in your area, our platform can help you with the connections and ideas into successful businesses. We mobilize to put your products or service in the hands of millions of buyers looking for an alternativ-something special with a human touch, for those moments in life that deserve imagination. We strive to lead with our values and to help spread ideas of sustainability and responsibility whose impact can reach far beyond our own business.